QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Phân khô lên men: sử dụng cho vườn cây ăn trái

Nước thải: Đưa qua xử lý hầm Biogas -> Khí gas --> Sản xuất điện

Clarico-Offer style 1