Cá Hồi tươi nguyên con (kg)
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND Add to Cart
Ngao hai còi (kg)
400,000 ₫ 400,000 ₫ 400000.0 VND Add to Cart
Cá đù (kg)
160,000 ₫ 160,000 ₫ 160000.0 VND Add to Cart
Cá cơm săn (kg)
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
Cá chim đen (kg)
300,000 ₫ 300,000 ₫ 300000.0 VND Add to Cart
Cá thu (kg)
300,000 ₫ 300,000 ₫ 300000.0 VND Add to Cart
Cá tầm (kg)
310,000 ₫ 310,000 ₫ 310000.0 VND Add to Cart
Ruột hàu sữa 500gr (túi)
120,000 ₫ 120,000 ₫ 120000.0 VND Add to Cart
Cá Mú đỏ (kg)
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Cá cơm (kg)
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Ngao cồ (kg)
285,000 ₫ 285,000 ₫ 285000.0 VND Add to Cart
Cua thịt không dây (kg)
570,000 ₫ 570,000 ₫ 570000.0 VND Add to Cart
Cá ngừ (kg)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Cá thu nạc (kg)
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá sơn đỏ (kg)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Cá phèn (kg)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Cá ồ (kg)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Cá nục (kg)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart