Đậu Hà Lan CK 200g (khay)
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND Add to Cart
Đậu que CK 500g (khay)
38,000 ₫ 38,000 ₫ 38000.0 VND Add to Cart
Đậu que trắng (kg)
50,000 ₫ 50,000 ₫ 50000.0 VND Add to Cart
Đậu Nhật xanh (kg)
75,000 ₫ 75,000 ₫ 75000.0 VND Add to Cart
Đậu Bo (kg)
400,000 ₫ 400,000 ₫ 400000.0 VND Add to Cart
Đậu đũa SV 400gr (bó)
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart
Đậu Trắng (kg)
105,000 ₫ 105,000 ₫ 105000.0 VND Add to Cart
Đậu Ngự (kg)
125,000 ₫ 125,000 ₫ 125000.0 VND Add to Cart
Đậu đỏ tươi (kg)
128,000 ₫ 128,000 ₫ 128000.0 VND Add to Cart