Thịt Bắp cá lóc QB (kg)
345,000 ₫ 345,000 ₫ 345000.0 VND Add to Cart
Thịt bò xay QB (kg)
230,000 ₫ 230,000 ₫ 230000.0 VND Add to Cart
Thịt Đầu thăn ngoại QB (kg)
525,000 ₫ 525,000 ₫ 525000.0 VND Add to Cart
Thịt nạm bụng QB (kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Thịt Bắp đùi QB (kg)
301,000 ₫ 301,000 ₫ 301000.0 VND Add to Cart
Thịt Bắp hoa QB (kg)
470,000 ₫ 470,000 ₫ 470000.0 VND Add to Cart
Thịt Đùi mông QB (kg)
455,000 ₫ 455,000 ₫ 455000.0 VND Add to Cart
Thịt Đùi gọ QB (kg)
455,000 ₫ 455,000 ₫ 455000.0 VND Add to Cart
Thịt Đùi Bittet QB (kg)
455,000 ₫ 455,000 ₫ 455000.0 VND Add to Cart
Thăn nội QB (kg)
550,000 ₫ 550,000 ₫ 550000.0 VND Add to Cart
Thăn ngoại Bò ÚC QB (kg)
550,000 ₫ 550,000 ₫ 550000.0 VND Add to Cart
Nạc vai bò Queenbeef (kg)
370,000 ₫ 370,000 ₫ 370000.0 VND Add to Cart
Đùi mông bò (kg)
355,000 ₫ 355,000 ₫ 355000.0 VND Add to Cart