Chuối Dole - phần
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart
Nho Xanh Không Hạt - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Chuối Sứ - kg
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Thơm Trái - trái
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND Add to Cart
Xoài Cát Hòa Lộc - kg
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Quýt Đường - kg
75,000 ₫ 75,000 ₫ 75000.0 VND Add to Cart
Ổi Nữ Hoàng - kg
33,000 ₫ 33,000 ₫ 33000.0 VND Add to Cart
Dưa Hấu Ruột Đỏ - kg
1 trái khoản 3kg
32,000 ₫ 32,000 ₫ 32000.0 VND Add to Cart
Đu Đủ - kg
30,000 ₫ 30,000 ₫ 30000.0 VND Add to Cart
Cam Xoàn - kg
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Cam Sành - kg
55,000 ₫ 55,000 ₫ 55000.0 VND Add to Cart
Bưởi Da Xanh - kg
125,000 ₫ 125,000 ₫ 125000.0 VND Add to Cart
Táo Rockit ống - hộp 4 trái
159,000 ₫ 159,000 ₫ 159000.0 VND Add to Cart
Táo Envy lớn - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Kiwi Vàng - kg
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Cherry Đỏ - kg
570,000 ₫ 570,000 ₫ 570000.0 VND Add to Cart
Cam Vàng - kg
110,000 ₫ 110,000 ₫ 110000.0 VND Add to Cart