Trái Tắc (Gói 100Gr)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Khế Chát (Gói 100Gr)
10,000 ₫ 10,000 ₫ 10000.0 VND Add to Cart
Dừa Cắt Hình Nón Gtj
23,000 ₫ 23,000 ₫ 23000.0 VND Add to Cart
Chuối Dole - phần
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart
Trái Thơm
32,000 ₫ 32,000 ₫ 32000.0 VND Add to Cart
Đu Đủ Mỹ Nhân Depaco
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Dưa Hấu Ruột Đỏ (Kg)
1 trái khoảng 3kg
108,000 ₫ 108,000 ₫ 108000.0 VND Add to Cart
Chuối Sứ (Kg)
39,000 ₫ 39,000 ₫ 39000.0 VND Add to Cart
Đu Đủ Ruột Đỏ (Kg)
39,000 ₫ 39,000 ₫ 39000.0 VND Add to Cart
Ổi Nữ Hoàng (Kg)
49,000 ₫ 49,000 ₫ 49000.0 VND Add to Cart
Cam mật - kg
59,000 ₫ 59,000 ₫ 59000.0 VND Add to Cart
Cam Xoàn (Kg)
68,000 ₫ 68,000 ₫ 68000.0 VND Add to Cart
Bơ Booth (Kg)
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Bơ 034 (Kg)
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Quýt Đường (Kg)
152,500 ₫ 152,500 ₫ 152500.0 VND Add to Cart
Cam Sành - kg
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Thanh Long Ruột Trắng (Kg)
73,000 ₫ 73,000 ₫ 73000.0 VND Add to Cart
Thanh Long Ruột Đỏ (Kg)
75,000 ₫ 75,000 ₫ 75000.0 VND Add to Cart