Cherry Đỏ (Kg)
690,000 ₫ 690,000 ₫ 690000.0 VND Add to Cart
Nho Xanh Không Hạt (Kg)
119,500 ₫ 119,500 ₫ 119500.0 VND Add to Cart
Táo Envy Lớn (Kg)
339,000 ₫ 339,000 ₫ 339000.0 VND Add to Cart
Kiwi Vàng (Kg)
209,300 ₫ 209,300 ₫ 209300.0 VND Add to Cart
Táo Rockit Ống (Hộp 4 Trái)
165,000 ₫ 165,000 ₫ 165000.0 VND Add to Cart
Bưởi Da Xanh (Kg)
139,000 ₫ 139,000 ₫ 139000.0 VND Add to Cart
Lê Hàn Quốc (Kg)
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Cam Cara (Kg)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Cam Vàng (Kg)
99,000 ₫ 99,000 ₫ 99000.0 VND Add to Cart
Xoài Cát Hòa Lộc Loại 1 (Kg)
110,000 ₫ 110,000 ₫ 110000.0 VND Add to Cart
Thanh Long Ruột Đỏ (Kg)
75,000 ₫ 75,000 ₫ 75000.0 VND Add to Cart
Thanh Long Ruột Trắng (Kg)
73,000 ₫ 73,000 ₫ 73000.0 VND Add to Cart
Bơ Booth (Kg)
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Bơ 034 (Kg)
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Quýt Đường (Kg)
152,500 ₫ 152,500 ₫ 152500.0 VND Add to Cart
Cam Sành - kg
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Cam Xoàn (Kg)
68,000 ₫ 68,000 ₫ 68000.0 VND Add to Cart
Cam mật - kg
59,000 ₫ 59,000 ₫ 59000.0 VND Add to Cart