Bơ 034 (Kg)
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Bơ Booth (Kg)
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Bưởi Da Xanh (Kg)
139,000 ₫ 139,000 ₫ 139000.0 VND Add to Cart
Cam Cara (Kg)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Cam mật - kg
59,000 ₫ 59,000 ₫ 59000.0 VND Add to Cart
Cam Sành - kg
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Cam Vàng (Kg)
99,000 ₫ 99,000 ₫ 99000.0 VND Add to Cart
Cam Xoàn (Kg)
68,000 ₫ 68,000 ₫ 68000.0 VND Add to Cart
Cherry Đỏ (Kg)
690,000 ₫ 690,000 ₫ 690000.0 VND Add to Cart
Chuối Dole - phần
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart
Chuối Sứ (Kg)
39,000 ₫ 39,000 ₫ 39000.0 VND Add to Cart
Dừa Cắt Hình Nón Gtj
23,000 ₫ 23,000 ₫ 23000.0 VND Add to Cart
Dưa Hấu Ruột Đỏ (Kg)
1 trái khoảng 3kg
108,000 ₫ 108,000 ₫ 108000.0 VND Add to Cart
Đu Đủ Mỹ Nhân Depaco
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Đu Đủ Ruột Đỏ (Kg)
39,000 ₫ 39,000 ₫ 39000.0 VND Add to Cart
Khế Chát (Gói 100Gr)
10,000 ₫ 10,000 ₫ 10000.0 VND Add to Cart
Kiwi Vàng (Kg)
209,300 ₫ 209,300 ₫ 209300.0 VND Add to Cart
Lê Hàn Quốc (Kg)
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart