Ba Rọi Heo Monang (Kg)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang Rút Sườn (Kg)
340,000 ₫ 340,000 ₫ 340000.0 VND Add to Cart
Bồ Câu (Con)
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND Add to Cart
Cánh Gà 3F (Khay 500Gr)
62,000 ₫ 62,000 ₫ 62000.0 VND Add to Cart
Cánh Gà Tp (Kg)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Chả Cốm Mộc An (Túi 500Gr)
133,000 ₫ 133,000 ₫ 133000.0 VND Add to Cart
Chân Giò Trước Heo Monang (Kg)
160,000 ₫ 160,000 ₫ 160000.0 VND Add to Cart
Cốt Lết Heo Monang (Kg)
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Đầu Rồng Heo Monang (Kg)
188,000 ₫ 188,000 ₫ 188000.0 VND Add to Cart
Đùi Góc Tư Tp (Kg)
175,000 ₫ 175,000 ₫ 175000.0 VND Add to Cart
Đùi Gọ Heo Monang (Kg)
190,000 ₫ 190,000 ₫ 190000.0 VND Add to Cart
Đùi Tỏi Gà (Kg)
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND Add to Cart
Dựng Móng Heo Monang (Kg)
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Đuôi Heo Monang (Kg)
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND Add to Cart