Odoo
Biểu tượng

Đánh giá nhân viên cuối năm

Mục tiêu công việc và kết quả

Họ và Tên người được đánh giá *

Họ và Tên người đánh giá *

Chức vụ

Phòng ban

Ngày bắt đầu làm việc

Thâm niên

Các công việc chính đã thực hiện

Kết quả đạt được trong kỳ

Những điểm làm tốt, nên phát huy

Những điểm cần cải thiện, khắc phục

Kế hoạch cải thiện, khắc phục

Đề xuất/ đề đạt (nếu có)


Kỹ năng & Kiến thức

Khối lượng công việc đảm nhận

Chất lượng hoàn thành công việc

Thành thạo trong áp dụng chuyên môn/ nghiệp vụ

Khả năng lập kế hoạch, phân công giao việc

Khả năng giám sát kết quả công việc

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng áp dụng công nghệ trong công việc

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Kỹ năng sáng tạo, linh động

Khả năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên


Tinh thần & Thái độ

Tinh thần trách nhiệm, tự giác

Tinh thần chủ động trong công việc

Tinh thần phối hợp, hợp tác với đồng nghiệp

Tinh thần ham học hỏi và cầu tiến

Ý thức chấp hành nội quy và pháp luật

Ý thức giữ gìn hình ảnh, uy tín thương hiệu

Uy tín và nhất quán


Create a free website với Hệ thống
Bản quyền © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẦU TRỜI XANH