Odoo
Biểu tượng

Đánh giá đồng việc ngang hàng

NLD Đánh giá cho từng bộ phận, bao gồm cả bộ phận mình trực thuộc

Bộ phận *

Ngày đánh giá

Các yêu cầu/ đề xuất hợp tác rõ ràng hợp lý

If other, please specify:

Tinh thần hợp tác/ phối hợp của bộ phận

If other, please specify:

Thời hạn phản hồi/ hợp tác so với thời hạn yêu cầu

If other, please specify:

Các quy định/ quy trình của bộ phận chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp

If other, please specify:

Tần suất phối hợp xử lý công việc với bộ phận anh/chị đang đánh giá

If other, please specify:

Góp ý khác


Create a free website với Hệ thống
Bản quyền © Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh