Odoo
Biểu tượng

Hoàn thiện hệ thống ERP

Đề xuất cải thiện hệ thống ERP

Đánh giá các Module hiện tại

TốtĐạt yêu cầuCần cải thiệnChưa sử dụng
Purchase
POS
Inventory
Manufacturing
Barcode
Accounting
Manufacturing
Expenses
Email Marketing

Đánh giá hệ thống ERP hiện tại

Bạn cần hệ thống cải thiện điều gì?

Bạn cảm thấy công việc hiện tại đang có khó khăn gì?

Bạn mong muốn tiếp theo sẽ cải thiện vấn đề/Module nào

If other, please specify:

Create a free website với Hệ thống
Bản quyền © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẦU TRỜI XANH