Odoo
Biểu tượng

Tuyển dụng chuyên viên C&B

Thông tin cá nhân

Họ và Tên

Email

Số điện thoại

Giới thiệu sơ lược bản thân


Thông tin quan trọng

Theo bạn, 3 kỹ năng quan trọng nhất trong nghề C&B là gì?

Bạn có thể giới thiệu một số công cụ đặc biệt sử dụng cho nghề C&B được không? Bạn hãy mô tả cách sử dụng chúng.

Bạn có thể kể về vấn đề lớn nhất bạn gặp kể từ khi làm C&B và cách bạn vượt qua nó được không? Bạn rút ra bài học gì sau việc đó?

Một chính sách cho nhân viên cần đảm bảo các mục nào? Bạn có thể đưa ra đề xuất cho từng mục được không? Bạn nghĩ xử phạt nhân viên vi phạm ở mức nào thì hợp lý?

Cách bạn xử lý với việc sai bảng chấm công là gì? Ngoài lương, các sai sót về việc đóng và trừ bảo hiểm trong kế toán nên được xử lý như thế nào?

Nếu bạn là 1 nhân viên C&B của công ty chúng tôi, dựa trên những hiểu biết hiện giờ của bạn, bạn có thể đề xuất gì để cải thiện chính sách của công ty không? Nếu có, hãy nêu đề xuất và lý do.

Bạn thường xuyên cập nhật kiến thức về luật pháp, đặc biệt các luật liên quan đến lao động, thuế TNCN và bảo hiểm, ở nguồn nào? Bao lâu bạn sẽ cập nhật kiến thức?


Thông tin cá nhân

Họ và Tên

Email

Số điện thoại

Giới thiệu sơ lược bản thân


Thông tin quan trọng

Theo bạn, 3 kỹ năng quan trọng nhất trong nghề C&B là gì?

Bạn có thể giới thiệu một số công cụ đặc biệt sử dụng cho nghề C&B được không? Bạn hãy mô tả cách sử dụng chúng.

Bạn có thể kể về vấn đề lớn nhất bạn gặp kể từ khi làm C&B và cách bạn vượt qua nó được không? Bạn rút ra bài học gì sau việc đó?

Một chính sách cho nhân viên cần đảm bảo các mục nào? Bạn có thể đưa ra đề xuất cho từng mục được không? Bạn nghĩ xử phạt nhân viên vi phạm ở mức nào thì hợp lý?

Cách bạn xử lý với việc sai bảng chấm công là gì? Ngoài lương, các sai sót về việc đóng và trừ bảo hiểm trong kế toán nên được xử lý như thế nào?

Nếu bạn là 1 nhân viên C&B của công ty chúng tôi, dựa trên những hiểu biết hiện giờ của bạn, bạn có thể đề xuất gì để cải thiện chính sách của công ty không? Nếu có, hãy nêu đề xuất và lý do.

Bạn thường xuyên cập nhật kiến thức về luật pháp, đặc biệt các luật liên quan đến lao động, thuế TNCN và bảo hiểm, ở nguồn nào? Bao lâu bạn sẽ cập nhật kiến thức?


Create a free website với Hệ thống
Bản quyền © Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh