Hamper Tết 2021 - Set 17
Hộp quà bao gồm: Chivas Regal 18 - chai 700ml, Sô cô la Ferrero Rocher - hộp 200gr, Chà bông heo Cô Mi 200g (hộp), Khô heo 3S 200g (hộp), Nhân mắc ca Nutty 150g - hộp, Hạnh nhân rang muối hồng Himalaya Nutty 180g - hộp, Hạt dẻ cười rang muối Nutty 125g - hộp
2,999,000 ₫ 2,999,000 ₫ 2999000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 16
Hộp quà bao gồm: Chivas Regal 18 - chai 700ml, Sô cô la Ferrero Rocher - hộp 200gr, Chà bông heo Cô Mi 200g (hộp), Khô heo 3S 200g (hộp), Nhân mắc ca Nutty 150g - hộp, Hạnh nhân rang muối hồng Himalaya Nutty 180g - hộp, Passiona hòa tan 4 in 1 - Hộp 14 Stick
2,799,000 ₫ 2,799,000 ₫ 2799000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 15
Hộp quà bao gồm:Chivas Regal 18 - chai 700ml, Sô cô la Ferrero Rocher - hộp 200gr, Gừng Nướng Mật Ong Nx - hộp 110gr, Trà Lài Cầu Đất Hộp Thiếc 100G,Passiona hòa tan 4 in 1 - Hộp 14 Stick
2,199,000 ₫ 2,199,000 ₫ 2199000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 14
Hộp quà bao gồm: Vang trắng Castillo De Molina Reserva, Kẹo bạc hà FOX's 180g, Bánh trà xanh TAXA - 140gr, Tắc Sấy Dẻo Nx - hộp 160gr, Cà phê rang xay TN Premium Blend - hộp 425gr
1,559,000 ₫ 1,559,000 ₫ 1559000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 13
Hộp quà bao gồm: Rượu vang đỏ Passion Gran Reserva 750ml 14%, Nhân óc chó Nutty 100g - hộp, Nho đen Nutty 180g - hộp, Trà Lài Cầu Đất Hộp Thiếc 100G, Kẹo bạc hà FOX's 180g, Hạt dẻ cười rang muối Nutty 125g - hộp,Hạt hướng dương Nutty 180g - hộp
1,119,000 ₫ 1,119,000 ₫ 1119000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 12
Hộp quà bao gồm: Rượu vang đỏ Antoine Premier Cru 14% chai 750ml, Trà Lài Cầu Đất Hộp Thiếc 100G, Kẹo bạc hà FOX's 180g, Sô cô la Ferrero Rocher - hộp 200gr, Passiona hòa tan 4 in 1 - Hộp 14 Stick, Tắc Sấy Dẻo Nx - hộp 160gr
1,199,000 ₫ 1,199,000 ₫ 1199000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 11
Hộp quà bao gồm: Rượu vang đỏ Passion Gran Reserva 750ml 14%, Hạt bí xanh Nutty 180g - hộp, Hạt phỉ Nutty - hộp 150gr, Hạt dẻ cười rang muối Nutty 125g - hộp, Hạt hướng dương Nutty 180g - hộp, Nhân óc chó Nutty 100g - hộp, Nho đen Nutty 180g - hộp
1,199,000 ₫ 1,199,000 ₫ 1199000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 10
Hộp quà bao gồm: Rượu vang đỏ Passion Gran Reserva 750ml 14%, Kẹo bạc hà FOX's 180g, Trà Lài Cầu Đất Hộp Thiếc 100G, Bánh vị bơ truyền thống LUME - 140gr, Sô cô la Ferrero Rocher - hộp 200gr, Passiona hòa tan 4 in 1 - Hộp 14 Stick.
1,199,000 ₫ 1,199,000 ₫ 1199000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 9
Hộp quà bao gồm: Chà bông heo Cô Mi 200g (hộp), Khô gà lá chanh 3S 200g (hộp), Khô heo 3S 200g (hộp),Trà Lài Cầu Đất Hộp Thiếc 100G, Kẹo bạc hà FOX's 180g, Nho đen Nutty 180g - hộp, Hạt hướng dương Nutty 180g - hộp, Bánh nho khô RODI - 135gr
899,000 ₫ 899,000 ₫ 899000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 8
Hộp quà bao gồm: Bánh nho khô RODI - 135gr, Sô cô la Ferrero Rocher - hộp 200gr, Kẹo bạc hà FOX's 180g, Hạt hướng dương Nutty 180g - hộp, Cà phê rang xay TN Premium Blend - hộp 425gr, Nho đen Nutty 180g - hộp, Gừng Nướng Mật Ong Nx - hộp 110gr
779,000 ₫ 779,000 ₫ 779000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 7
Hộp quà bao gồm: Bánh dừa KOSA - 135gr, Nho đen Nutty 180g - hộp, Hạt hướng dương Nutty 180g - hộp, Trà Oolong Kim Tuyên Cầu Đất Hộp Thiếc 100G, Kẹo bạc hà FOX's 180g, Hạt dẻ cười rang muối Nutty 125g - hộp, Hạnh nhân rang muối hồng Himalaya Nutty 180g - hộp, Gừng Nướng Mật Ong Nx - hộp 110gr
779,000 ₫ 779,000 ₫ 779000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 6
Hộp quà bao gồm: Bánh hạnh nhân MASO - 135gr, Cà phê rang xay TN Premium Blend - hộp 425gr, Nho đen Nutty 180g - hộp, Hạt hướng dương Nutty 180g - hộp, Trà Lài Cầu Đất Hộp Thiếc 100G, Kẹo bạc hà FOX's 180g, Hạt điều lụa rang muối Nam Xanh 300g (hộp)
779,000 ₫ 779,000 ₫ 779000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 5
Hộp quà bao gồm: Bánh nho khô RODI - 135gr, Passiona hòa tan 4 in 1 - Hộp 14 Stick, Khô gà lá chanh 3S 200g (hộp), Trà Đen Cầu Đất Hộp Thiếc 100G, Sô cô la Ferrero Rocher - hộp 200gr, Gừng Nướng Mật Ong Nx - hộp 110gr
719,000 ₫ 719,000 ₫ 719000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 4
Hộp quà bao gồm:Bánh nho khô RODI - 135gr, Passiona hòa tan 4 in 1 - Hộp 14 Stick, Khô gà lá chanh 3S 200g (hộp), Hạt hướng dương Nutty 180g - hộp, Hạt điều lụa rang muối Nam Xanh 300g (hộp), Nho đen Nutty 180g - hộp, Gừng Nướng Mật Ong Nx - hộp 110gr
669,000 ₫ 669,000 ₫ 669000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 3
Hộp quà bao gồm: Bánh trà xanh TAXA - 140gr, Passiona hòa tan 4 in 1 - Hộp 14 Stick, Nho đen Nutty 180g - hộp, Hạt hướng dương Nutty 180g - hộp, Gừng Nướng Mật Ong Nx - hộp 110gr, Khô gà lá chanh 3S 200g (hộp), Hạt điều lụa rang muối Nam Xanh 300g (hộp)
669,000 ₫ 669,000 ₫ 669000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 2
Hộp quà bao gồm: Bánh vị bơ truyền thống LUME - 140gr, Passiona hòa tan 4 in 1 - Hộp 14 Stick, Khô gà lá chanh 3S 200g (hộp), Hạt hướng dương Nutty 180g - hộp, Hạnh nhân rang muối hồng Himalaya Nutty 180g - hộp, Nho đen Nutty 180g - hộp, Gừng Nướng Mật Ong Nx - hộp 110gr
599,000 ₫ 599,000 ₫ 599000.0 VND Add to Cart
Hamper Tết 2021 - Set 1
Hộp quà bao gồm: Bánh vị bơ truyền thống LUME - 140gr, Passiona hòa tan 4 in 1 - Hộp 14 Stick, Khô gà lá chanh 3S 200g (hộp), Trà Đen Cầu Đất Hộp Thiếc 100G, Kẹo bạc hà FOX's 180g, Nho đen Nutty 180g - hộp, Gừng Nướng Mật Ong Nx - hộp 110gr
599,000 ₫ 599,000 ₫ 599000.0 VND Add to Cart
Phật thủ - trái lớn 1.2kg
199,000 ₫ 199,000 ₫ 199000.0 VND Add to Cart
Phật thủ - trái nhỏ 0.8-1kg
159,000 ₫ 159,000 ₫ 159000.0 VND Add to Cart