Bạc Hà (Khay 300Gr)
12,000 ₫ 12,000 ₫ 12000.0 VND Add to Cart
Bắp Cải Trái Tim (Kg)
52,000 ₫ 52,000 ₫ 52000.0 VND Add to Cart
Bắp Cải Trắng - kg
49,000 ₫ 49,000 ₫ 49000.0 VND Add to Cart
Bắp Mỹ (Trái)
13,500 ₫ 13,500 ₫ 13500.0 VND Add to Cart
Bắp Nếp (Trái)
15,000 ₫ 15,000 ₫ 15000.0 VND Add to Cart
Bắp Non (Khay 200Gr)
11,000 ₫ 11,000 ₫ 11000.0 VND Add to Cart
Bầu - kg
50,000 ₫ 50,000 ₫ 50000.0 VND Add to Cart
Bí Đao - kg
50,000 ₫ 50,000 ₫ 50000.0 VND Add to Cart
Bí Đỏ Hồ Lô - kg
55,000 ₫ 55,000 ₫ 55000.0 VND Add to Cart
Bí Ngòi Xanh (Kg)
59,000 ₫ 59,000 ₫ 59000.0 VND Add to Cart
Bí Nhật (Bí Ngô Non) (Kg)
1 trái khoản 300gr
49,000 ₫ 49,000 ₫ 49000.0 VND Add to Cart
Bông Bí (Khay 200Gr)
24,000 ₫ 24,000 ₫ 24000.0 VND Add to Cart
Bông Cải Trắng (Kg)
109,000 ₫ 109,000 ₫ 109000.0 VND Add to Cart
Bông Cải Xanh (Kg)
95,000 ₫ 95,000 ₫ 95000.0 VND Add to Cart
Bông Hẹ (Gói 200Gr)
29,000 ₫ 29,000 ₫ 29000.0 VND Add to Cart
Bông Súng (Khay 200Gr)
9,000 ₫ 9,000 ₫ 9000.0 VND Add to Cart
Bông Thiên Lý (Khay 200Gr)
41,000 ₫ 41,000 ₫ 41000.0 VND Add to Cart
Cà Cherry Đỏ (Hộp 250Gr)
20,000 ₫ 20,000 ₫ 20000.0 VND Add to Cart