Sả Xay (Gói 100gr)
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Lá Dứa (Gói 100G)
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Lá Chanh (Gói 50Gr)
6,000 ₫ 6,000 ₫ 6000.0 VND Add to Cart
Ngò Om (Gói 50gr)
6,000 ₫ 6,000 ₫ 6000.0 VND Add to Cart
Trái Tắc (Gói 100Gr)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Sả Cây (Gói 100Gr)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Ngò Gai (Gói 50Gr)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Ngò Rí (Gói 50Gr)
8,000 ₫ 8,000 ₫ 8000.0 VND Add to Cart
Me Vàng
8,000 ₫ 8,000 ₫ 8000.0 VND Add to Cart
Hẹ Lá (Gói 100Gr)
9,000 ₫ 9,000 ₫ 9000.0 VND Add to Cart
Củ Riềng (Gói 100Gr)
9,000 ₫ 9,000 ₫ 9000.0 VND Add to Cart
Hành Lá (Gói 100Gr)
11,000 ₫ 11,000 ₫ 11000.0 VND Add to Cart
Bắp Non (Khay 200Gr)
11,000 ₫ 11,000 ₫ 11000.0 VND Add to Cart
Rau Tía Tô (Gói 100Gr)
12,000 ₫ 12,000 ₫ 12000.0 VND Add to Cart
Húng Quế (Gói 100Gr)
12,000 ₫ 12,000 ₫ 12000.0 VND Add to Cart
Giá Sạch (Gói 300Gr)
12,000 ₫ 12,000 ₫ 12000.0 VND Add to Cart