Cá Basa (Kg)
118,000 ₫ 118,000 ₫ 118000.0 VND Add to Cart
Cua Đồng Xay (túi 500gr)
120,000 ₫ 120,000 ₫ 120000.0 VND Add to Cart
Cá nục biển (sz 4 -6)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Cá Ồ Quy Nhơn
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Cá Cơm Quy Nhơn
Hàng đặt trước
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Cá Nục Bông Quy Nhơn (sz 1)
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Cá Bạc Má (s5-8 con)
199,000 ₫ 199,000 ₫ 199000.0 VND Add to Cart
Cá Kèo (Kg)
210,000 ₫ 210,000 ₫ 210000.0 VND Add to Cart
Cá Đối Quy Nhơn (s2 - 4)
220,000 ₫ 220,000 ₫ 220000.0 VND Add to Cart
Cá Ngân Quy Nhơn (s5-8 con)
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Cá Bông Lau (Kg)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Cá Lóc Đồng (Kg)
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Cá Liệt Lớn Quy Nhơn (s4-6 con)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Lươn (Kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Tôm Đất Lớn (Sz 20-30con/kg) - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart