Lươn 3Sạch Food - 400gr
132,000 ₫ 132,000 ₫ 132000.0 VND Add to Cart
Cá Kèo 3Sạch Food - 250gr
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND Add to Cart
Cá Basa 3Sạch Food - 400gr
39,200 ₫ 39,200 ₫ 39200.0 VND Add to Cart
Cá Thu 3Sạch Food - 400gr
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp 3Sạch Food - 400gr
164,000 ₫ 164,000 ₫ 164000.0 VND Add to Cart
Ngao hai còi (kg)
140,000 ₫ 140,000 ₫ 140000.0 VND Add to Cart
Cá Chim Đen s2 - 4 (kg)
300,000 ₫ 300,000 ₫ 300000.0 VND Add to Cart
Ngao cồ - kg
285,000 ₫ 285,000 ₫ 285000.0 VND Add to Cart
Cá ngừ s3 - 5 (kg)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Cá Thu Nạc - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá Sơn Đỏ - kg
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Cá nục sz 4 -6 (kg)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart