Tôm Sú - kg
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Cá Thu Nạc - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá Nục - kg
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp Cắt Khoanh - kg
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá Hồi Tươi Fille - kg
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Tôm Đồng - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Tôm Đất Lớn (Sz 20-30con/kg) - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Mực ống Lớn - kg
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Lươn - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Ếch - kg
320,000 ₫ 320,000 ₫ 320000.0 VND Add to Cart
Cua Đồng Xay - túi 500gr
115,000 ₫ 115,000 ₫ 115000.0 VND Add to Cart
Cá Ngân - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Cá Lóc Đồng - kg
260,000 ₫ 260,000 ₫ 260000.0 VND Add to Cart
Cá Kèo - kg
225,000 ₫ 225,000 ₫ 225000.0 VND Add to Cart
Cá Diêu Hồng - kg
128,000 ₫ 128,000 ₫ 128000.0 VND Add to Cart
Cá Chim Trắng - kg
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Cá Basa - kg
98,000 ₫ 98,000 ₫ 98000.0 VND Add to Cart