Xương Đuôi Heo Monang - kg
155,000 ₫ 155,000 ₫ 155000.0 VND Add to Cart
Tim Heo Monang - kg
275,000 ₫ 275,000 ₫ 275000.0 VND Add to Cart
Thịt Xay Heo Monang - kg
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart
Thăn Chuột Heo Monang - kg
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND Add to Cart
Sườn Non Heo Monang - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Sườn Già Heo Monang - kg
235,000 ₫ 235,000 ₫ 235000.0 VND Add to Cart
Nạc Vai Heo Monang - kg
205,000 ₫ 205,000 ₫ 205000.0 VND Add to Cart
Nạc Đùi Heo Monang - kg
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Nạc dăm Heo Monang - kg
225,000 ₫ 225,000 ₫ 225000.0 VND Add to Cart
Đuôi Heo Monang - kg
275,000 ₫ 275,000 ₫ 275000.0 VND Add to Cart
Dựng Móng Heo Monang - kg
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND Add to Cart
Đùi Gọ Heo Monang - kg
190,000 ₫ 190,000 ₫ 190000.0 VND Add to Cart
Cốt Lết Heo Monang - kg
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang Rút Sườn - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang - kg
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart