Vịt xiêm AB (kg)
1 con vịt khoản 3kg
165,000 ₫ 165,000 ₫ 165000.0 VND Add to Cart
Vịt ta AB (kg)
1 con vịt khoản 3kg
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Gà ta Gò Công (kg)
1 con khoản 1kg-1.2kg
235,000 ₫ 235,000 ₫ 235000.0 VND Add to Cart
Gà ác AB (con)
60,000 ₫ 60,000 ₫ 60000.0 VND Add to Cart
Bồ câu AB (con)
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND Add to Cart
Tim Gà TP (kg)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Mề Gà TP (kg)
120,000 ₫ 120,000 ₫ 120000.0 VND Add to Cart
Gan gà TP (kg)
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND Add to Cart
Đùi Tỏi Gà TP (kg)
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND Add to Cart
Đùi Góc Tư TP (kg)
175,000 ₫ 175,000 ₫ 175000.0 VND Add to Cart
Chân Gà TP (kg)
77,000 ₫ 77,000 ₫ 77000.0 VND Add to Cart
Cánh Gà TP (kg)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Cánh gà mỹ TP (kg)
110,000 ₫ 110,000 ₫ 110000.0 VND Add to Cart