Tôm Sú Biển (s15 - 20)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Mực Lá Quy Nhơn
Đặt trước 1 ngày
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND Add to Cart
Mực ống Lớn Quy Nhơn (s2-5 con)
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp Cắt Khoanh Kg)
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá Thu Nạc Quy Nhơn
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Chả Mực Tươi Quy Nhơn
396,000 ₫ 396,000 ₫ 396000.0 VND Add to Cart
Tôm Đồng (Kg)
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Cá Mú Bông Quy Nhơn
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Cá Dìa (s2 - 4)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Tôm Đất Lớn (Sz 20-30con/kg) - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá Liệt Lớn Quy Nhơn (s4-6 con)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Lươn (Kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Chả Cá Thu Quy Nhơn
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Cá Lóc Đồng (Kg)
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Cá Bông Lau (Kg)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart