Sườn Non Heo Monang (Kg)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang Rút Sườn (Kg)
340,000 ₫ 340,000 ₫ 340000.0 VND Add to Cart
Tim Heo Monang (Kg)
295,000 ₫ 295,000 ₫ 295000.0 VND Add to Cart
Đuôi Heo Monang (Kg)
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND Add to Cart
Thăn Chuột Heo Monang (Kg)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang (Kg)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Sườn Già Heo Monang (Kg)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Nạc Dăm Heo Monang (Kg)
225,000 ₫ 225,000 ₫ 225000.0 VND Add to Cart
Nạc Vai Heo Monang (Kg)
229,000 ₫ 229,000 ₫ 229000.0 VND Add to Cart
Nạc Đùi Heo Monang (Kg)
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Thịt Xay Heo Monang (Kg)
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart
Đùi Gọ Heo Monang (Kg)
190,000 ₫ 190,000 ₫ 190000.0 VND Add to Cart
Thịt Vai Heo Monang (Kg)
188,000 ₫ 188,000 ₫ 188000.0 VND Add to Cart
Đầu Rồng Heo Monang (Kg)
188,000 ₫ 188,000 ₫ 188000.0 VND Add to Cart
Dựng Móng Heo Monang (Kg)
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Cốt Lết Heo Monang (Kg)
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Thịt Nách Heo Monang (Kg)
175,000 ₫ 175,000 ₫ 175000.0 VND Add to Cart
Chân Giò Trước Heo Monang (Kg)
165,000 ₫ 165,000 ₫ 165000.0 VND Add to Cart
Xương Đuôi Heo Monang (Kg)
155,000 ₫ 155,000 ₫ 155000.0 VND Add to Cart