Rượu Choya Honey - chai 650ml
670,000 ₫ 670,000 ₫ 670000.0 VND Add to Cart
Rượu Choya Shiso - chai 650ml
650,000 ₫ 650,000 ₫ 650000.0 VND Add to Cart
Cá Hồi Tươi Fille - kg
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Rượu Choya Classic - chai 650ml
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Cherry Đỏ - kg
629,000 ₫ 629,000 ₫ 629000.0 VND Add to Cart
Tôm Sú s15 - 20 (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Mực ống Lớn (s2-5 con) - kg
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp Cắt Khoanh - kg
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá Thu Nạc - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Chả Mực Tươi - kg
396,000 ₫ 396,000 ₫ 396000.0 VND Add to Cart
Tôm Đồng - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Sườn Non Heo Monang - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Nho Xanh Không Hạt - kg
349,000 ₫ 349,000 ₫ 349000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang Rút Sườn - kg
340,000 ₫ 340,000 ₫ 340000.0 VND Add to Cart
Táo Envy lớn - kg
339,000 ₫ 339,000 ₫ 339000.0 VND Add to Cart
Tôm Đất Lớn (Sz 20-30con/kg) - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá Liệt Lớn s4-6 con - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Lươn - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart