Ngó sen - khay 300gr
17,000 ₫ 17,000 ₫ 17000.0 VND Add to Cart
Ngò rí - gói 50gr
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Ngò om - gói 50gr
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Ngò gai - gói 50gr
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Nấm rơm - khay 200gr
38,000 ₫ 38,000 ₫ 38000.0 VND Add to Cart
Măng tây - gói 200gr
32,000 ₫ 32,000 ₫ 32000.0 VND Add to Cart
Lá lốt - gói 200gr
18,500 ₫ 18,500 ₫ 18500.0 VND Add to Cart
Lá giang - gói 200gr
15,500 ₫ 15,500 ₫ 15500.0 VND Add to Cart
Lá dứa - gói 100g
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Lá chanh - gói 100gr
9,000 ₫ 9,000 ₫ 9000.0 VND Add to Cart
Kinh giới - gói 100gr
14,000 ₫ 14,000 ₫ 14000.0 VND Add to Cart
Khổ qua - khay 300gr
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Khoai tây vàng - gói 500gr
20,000 ₫ 20,000 ₫ 20000.0 VND Add to Cart
Khoai tây hồng - gói 500gr
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart
Khoai môn sọ - gói 500gr
28,000 ₫ 28,000 ₫ 28000.0 VND Add to Cart
Khoai lang nhật - gói 500gr
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND Add to Cart
Khoai lang mật - gói 500gr
29,000 ₫ 29,000 ₫ 29000.0 VND Add to Cart